Zagrożenia

Tankowce z pewnością posiadały i jeszcze niejednokrotnie posiadać będą strategiczne znaczenie dla większości dostaw surowców energetycznych, dlatego też w czasie …