Pojazdy wojskowe

Najliczniej reprezentowaną grupą pojazdów są pojazdy wojskowe. Są to wszystkie rodzaje pojazdów, które są użytkowane przez wojsko. Należą do nich zarówno seryjnie produkowane samochody osobowe (wykorzystywane głównie do transportu ludzi na terenach wolnych do walk), specjalnie dostosowywane pojazdy seryjne oraz sprzęt bojowy, produkowany wyłącznie na potrzeby wojska. Ze względu na zastosowanie możemy je podzielić na pojazdy transportowe, bojowe, sanitarne oraz specjalne. Pojazdy wojskowe poruszają się zarówno po lądach, jak i po wodzie i pod wodą oraz w powietrzu. W pojazdach lądowych wyróżniamy szynowe, kołowe i gąsienicowe. Do najbardziej rozpoznawanego sprzętu wojskowego należą czołgi, transportery opancerzone, pociągi pancerne. Większość pojazdów wojskowych swoje zastosowanie ma głównie w ramach działań zbrojnych. Jednak część sprzętu, jak na przykład specjalistyczne dźwigi, koparki lub przeprawy promowe, doskonale sprawdzają się w stanach klęsk żywiołowych. Coraz częściej ciężki sprzęt wojskowy jest także wykorzystywany przez firmy organizujące imprezy integracyjne lub motywacyjne dla pracowników, chociaż najczęściej są to pojazdy już wycofywane z armii.