Transporter opancerzony

Kołowym lub gąsienicowym pojazdem wojskowym jest transporter opancerzony. Służy on przede wszystkim do przewożenia żołnierzy oraz sprzętu bojowego. Jest on wykorzystywany w celach zwiadowczych, do osłony przemarszu wojsk, ewakuacji rannych, ciągnięcia dział lub transportu amunicji. Potrafi rozwinąć prędkość do 100 km/godzinę, jest przystosowany do pokonywania przeszkód wodnych,.Jego pancerz jest odporny na działanie małych pocisków oraz odłamków. Ponieważ kabina jest hermetyczna i posiada system filtrowentylacyjny, jest może być on również wykorzystywany w celu wykrywania skażenia radioaktywnego, chemicznego lub biologicznego. Transportery opancerzone zabierają od dziesięciu do trzydziestu osób, z czego kierowca i dowódca stanowią jego załogę. Załadunek oraz wyładunek odbywa się za pomocą drzwi z tyłu kadłuba oraz włazu na dachu, bardzo rzadko stosuje się drzwi i włazy boczne. Jest to pojazd stosunkowo słabo uzbrojony, zwykle w karabiny maszynowe i dlatego raczej w ograniczonym stopniu może wspierać ogniem oddziały piechoty w walce.