Taczanka

Pojazdy zaprzęgowe używane były nie tylko w rolnictwie i transporcie, ale również przez wojsko. Do wojskowych pojazdów konnych należą między innymi biedka, wozy taborowe czy taczanka. Przewagą taczanek było to,że posiadały one na wyposażeniu ciężki karabin maszynowy, z którego można było prowadzić ostrzał bezpośrednio z pojazdu. Taczanki to dwuosiowe zaprzęgi dwukonne lub trzykonne. Załoga tego pojazdu składała się z woźnicy oraz dwóch żołnierzy obsługujących ckm. Karabin maszynowy montowany był z tyłu wozu i prowadził ogień w kierunku do tyłu. Po zdemontowaniu ckm-u taczanka pełniła rolę zwykłego konnego wozu transportowego. W czasie wojny bardzo często na taczanki były przerabiane klasyczne wozy konne lub bryczki. Pierwsze taczanki wykorzystane były w czasach rewolucji październikowej. W czasie II wojny światowej niemiecka piechota używała taczanek uzbrojonych w dwa przeciwlotnicze karabiny maszynowe, do obrony przeciwlotniczej. W Polsce taczankami nazywano również konne pojazdy wożące amunicję i sprzęt, na przykład telefoniczny.