Breda Ba.25

Jest to samolot szkolny pochodzenia włoskiego. Został on wyprodukowany w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Wytwórnią była firma Socjeta Italiana Ernesto Breda. Był to podstawowy samolot szkolny na tamten okres dla Regia Aeronautica. Był to dwupłatowiec o konstrukcji metalowej w całości. Zarówno uczeń, jak i instruktor zajmowali miejsce w odkrytych kabinach, które mieściły się jedna za drugą. Były tam różne typy silników, ale najczęściej spotykano silniki gwiazdowe Alfa Romeo D.2, Alfa Romeo Lynx itp.