Wielka Brytania

Najczęściej wyróżnić w tej kategorii można samoloty brytyjskie typowo pasażerskie oraz wojskowe. Z kolei wojskowe najczęściej dzieli się na między innymi: bombowe, wojskowe z drugiej wojny światowej, wojskowe z lat 1918-1939, wojskowe produkowane już po 1945 roku czy też samoloty torpedowe oraz myśliwskie. Dodatkowo można się tutaj pokusić też o sformułowanie, że istnieją też samoloty brytyjskie eksperymentalne, które albo nigdy nie weszły w życie, a ich próby zostały zakończone, albo też dopiero teraz trwają prace nad nimi.