Pociąg osobowy

Jest jednym z rodzajów pociągu pasażerskiego, którego głównym przeznaczeniem będzie obsługiwanie przewozów posiadających regionalny charakter, na przykład w obrębie danego województwa, czy też sąsiednich powiatów. Zaspakajać będzie on potrzeby transportowe jeśli chodzi o zakres przewożenia osób oraz bagażu. Przejazd odbywa się tak jak w przypadku wszystkich pociągów pasażerskich na podstawie ważnego biletu, czasami wystąpić mogą także opłaty dodatkowe. W skład takich pociągów wchodzić będzie przynajmniej jedna sprawna lokomotywa, obojętnie czy pociąg będzie pchanym, czy też ciągniętym oraz wagony osobowe, których rodzaj uzależniony będzie bezpośrednio od tego jakie jest przeznaczenie pociągu i charakter przewozów, które mają miejsce. Wagony dzielić będą się w zależności od swojej klasy, oprócz tego wyróżnimy wagony bagażowe, pocztowe, czasami także barowe, w przypadku polskiej kolei jest to jednak rzadkość jeśli chodzi tym bardziej o przewozy regionalne.