Pociąg

Pociągi zaliczane są do jednego ze środków transportu lądowego, dokładniej mówiąc transportu kolejowego. Są to jedne z najstarszych pojazdów mechanicznych, które umożliwiały poruszanie się w miarę komfortowo i szybko z miejsca na miejsce, oczywiście jeśli umożliwiała to linia trakcyjna. Pociągi bowiem poruszają się po torowisku, składającego się z torów, czy też szyn oraz w dzisiejszych czasach także elektrycznego zespołu trakcyjnego, który zasila cały pociąg, dzisiaj już raczej nie spotkamy się z pociągami parowymi, czy też napędzanymi na inne paliwa. Podstawowe przeznaczenie takowego pociągu to transport osób oraz towarów, warunkuje to także podstawowy podział pociągów na towarowe oraz osobowe. Czasami oba ich rodzaje są łączone i do jednej lokomotywy doczepia się zarówno wagony mogące przewozić pasażerów jak i towar. Koleją, przynajmniej w przypadku naszego kraju, najczęściej transportowany jest węgiel oraz drewno, czasami także substancje chemiczne i łatwopalne, te jednak przewożone są już w specjalnych i chronionych zbiornikach, tak aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.