Samolot bombowy

Samoloty tego typu inaczej zwane są bombowcami, będą one zaliczane do grupy pojazdów wojskowych, których podstawowym przeznaczeniem jest niszczenie naziemnych obiektów, czy też obiektów pływających należących do przeciwnika, przy wykorzystaniu bomb albo opcjonalnie pocisków rakietowych. W zależności od rodzaju i jednocześnie wielkości, bombowce mogą być samolotami jedno, czy też dwu silnikowymi, których załoga będzie wahała się od kilku do kilkunastu osób. Podstawową wspólną cechą w przypadku tego rodzaju maszyn będzie przystosowanie pod względem konstrukcyjnym do przenoszenia ładunków bojowych w postaci bomb, czy też pocisków rakietowych. Konstrukcja bombowców przez kolejne lata podlegała ewolucji wraz z rozwojem techniki z zakresu lotnictwa i samolotów, rozpoczynając od samolotów o dwóch płatach i drewnianej konstrukcji, przez metalowe jednopłatowce, aż do najczęściej stosowanych dzisiaj przez armię samolotów odrzutowych.