Środki transportu

Mianem środków transportu w dzisiejszych czasach określać będziemy mogli przede wszystkim maszyny transportowe oprócz tego jednak także zwierzęta, dzięki którym istniała będzie możliwość przemieszczania z miejsca na miejsce ludzi oraz szerokiej gamy ładunków. Podział takowych środków zbliżony będzie to podziału samej gałęzi gospodarki jaką jest transport. Obejmować będzie on środki transportu lądowego, wodnego, lotniczego oraz specjalnego, gdzie do tych ostatnich zaliczymy na przykład poduszkowce oraz wszystkie inne posiadające możliwość poruszania się w różnych płaszczyznach i warunkach. Najbardziej rozbudowaną grupę stanowić będą środki poruszania się na lądzie, gdzie dzielimy je na szynowe, samochodowe oraz jednośladowe, na przykład rowery, motocykle, pociągi, samochody i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Osobny podział będzie dotyczył żywych istot, tutaj wyróżnimy zwierzęta juczne, zwierzęta pociągowe, czy też ludzi występujących w rolach tragarzy, jednak dla gospodarki najważniejszy wymiar będzie miał transport masowy na szeroką skalę oraz na duże odległości.