Atmosfera

Aby statki kosmiczne mogły odbywać loty załogowe, muszą one wyposażone zostać w odpowiedni sprzęt oraz całą instalację, która będzie dawała możliwość stworzenia sztucznej atmosfery. Musi ona przede wszystkim zapewnić załodze swobodne oddychanie bez konieczności noszenia tlenowych masek. Urządzenia takiego rodzaju mają przede wszystkim utrzymywać w kabinie właściwe powietrze, dbać o jego wilgotność oraz temperaturę. Oprócz tego muszą dysponować urządzeniami, które będą zdolne do uwalniania z atmosfery zużytego oraz wydychanego przez członków załogi dwutlenku węgla oraz wszelkiego rodzaju inne zanieczyszczenia. Przy odtwarzaniu atmosfery w kabinie zakłada się, że do oddychania potrzebny będzie przede wszystkim tlen, z niewielką domieszką helu, w bardziej rozrzedzonej proporcji, co powoduje, że ciśnienie w takowej kabinie jest mniejsze nawet o jedną trzecią niż w przypadku naszej planety, tak samo proporcje gazów składających się na naszą atmosferą są inne, jak wspomniano właśnie wcześniej przeważa tlen.