Prędkość kosmiczna

Mówiąc najogólniej jest to początkowa prędkość, którą osiągnąć musi ciało, na przykład rakieta, tak aby jego energia kinetyczna pokonała grawitację, którą posiada dane ciało niebieskie. Obliczenia, które zostały wykonane przy pominięciu pozostałych sił oporu oraz obecności innych ciał niebieskich, są one więc przybliżonymi, jednak sprawdzają się. Pierwsza prędkość kosmiczna jest najmniejszą, jaka musi zostać nadana ciału, tak aby mogło się ono poruszać po orbicie zamkniętej. Z tak określonych warunków wynika, że dla ciała niebieskiego o kształcie kuli, orbita także będzie posiadała taki sam kształt o odległości równej promieniowy planety. Kolejna z prędkości to druga prędkość kosmiczna, przy której ciało pokonywać musi przynajmniej jedenaście kilometrów na sekundę. Tą udało się osiągnąć człowiekowi, jest ona niezbędną, żeby przedostać się do głębokiego kosmosu. Kolejna z prędkości kosmicznych, jest oznaczona numerkiem trzecim, jest ona niezbędna do opuszczenia naszego układu słonecznego, jednak cały czas nie udało się nam takowej osiągnąć. Czwarta prędkość kosmiczna wynosi natomiast sto trzydzieści kilometrów na sekundę, w momencie jej osiągnięcia istnieje możliwość opuszczenia naszej galaktyki.