Statek pasażerki

Ten rodzaj statków będzie chyba jednym z najbardziej popularnych, będzie on przeznaczony do przewozu osób przede wszystkim. Do statków takich zaliczyć będziemy mogli w niektórych wypadkach także te, które zajmują się przede wszystkim przewozem towarów. W czasach kiedy nie było już samolotów i transport pasażerski przy ich wykorzystaniu nie był popularnym, aby przedostać się przez ocean wykorzystywano właśnie statki pasażerskie, które w większości wypadków były dosyć obszernymi i mieściły na pokładzie kilkaset jeśli nie kilka tysięcy osób, w zależności od ich gabarytów oraz wielkości. Największymi były z pewnością transatlantyki, które przemieszczały się pomiędzy Europą a Ameryką, gdzie podróż taka trwała dobre kilka tygodni.