Statek wodny

Pojęcie statku wodnego jest dosyć szerokim i nie do końca sprecyzowanym. Będzie ono zawężać określenie jednostek pływających wyłącznie do tych, które mają możliwość poruszania się samodzielnie, czy też w myśl innej definicji służą jako jeden z elementów transportu. Przykładowo w rozumieniu prawa dróg morskich statek będzie definiowany jako każde z urządzeń pływających, jednak bez włączenia do tego urządzeń nie posiadających wyporności, które używane będą w transporcie wodnym. Powoduje to, że definicja statku jest bardzo szeroką i ogólną, przez to dłubanka oraz zwyczajny kajak zaklasyfikowane zostaną jako statek. Określenie to obejmować będzie także wszelkiego rodzaju barki, żurawie oraz inne pływające urządzenia służące przy przeładunku, pływające doki, pogłębiarki, platformy wiertnicze oraz wszystkie inne urządzenia przemieszczające się na powierzchni wody. Zwyczajowo jednak statkami nazywać będzie jednostki większe, powyżej kutra, czy też jachtu oraz wielu, wielu innych tym właśnie podobnych.