Współczesność

Obecna definicja statku podaje, że każdy statek przewożący powyżej dwunastu pasażerów, uprawiający morską żeglugę oraz posiadający napęd mechaniczny zaliczony będzie właśnie do statków pasażerskich. Do opisu tego pasować będzie bardzo wiele jednostek pływających, gdzie będą one posiadały wiele różnic podstawowe cechy będą jednak wspólnymi. Przede wszystkim konieczność przestrzegania międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa, odpowiednie zaprojektowanie statku, tak aby komfort przebywania na nim przez dłuży okres czasu był na odpowiednim poziomie.