Wykorzystanie tankowców

W większości przypadków ruch tankowców odbywać będzie się na ściśle ustalonych i niezmiennych trasach pomiędzy najważniejszymi z eksporterów, na przykład w przypadku państw, które wchodzą w skład OPEC oraz krajami, które uznawane są za tranzytujące, bezpośrednio do krajów konsumujących. Upowszechnienie motoryzacji oraz uzależnienie światowej gospodarki od energii pochodzącej właśnie z ropy naftowej pozwoliło na wyrośnięcie wokół tego rodzaju środków transportu ogromnych fortun, zwłaszcza w dobie kryzysu na rynku paliw, który miał miejsce w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, z których jedna z najsłynniejszych należała do greckiego właściciela sieci handlowej.