Zagrożenia

Tankowce z pewnością posiadały i jeszcze niejednokrotnie posiadać będą strategiczne znaczenie dla większości dostaw surowców energetycznych, dlatego też w czasie wojen stać mogą się częstym i jednym z łatwiejszych celów dla armii walczących pomiędzy sobą. Uważa się jednocześnie, że katastrofy tankowców na otwartych wodach stanowić mogą ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego ze względu na specyfikę i ogromne ilości przewożonych ładunków. Do najbardziej rozpoznawalnych przypadków zaliczyć będziemy mogli zatrzymanie się na mieliźnie tankowca w okolicach alaski pod koniec lat osiemdziesiątych wieku ubiegłego oraz zatonięcie w dwa tysiące drugim roku jednego z tankowców przy hiszpańskich wybrzeżu. Od pewnego czasu tankowce buduje się z większą dbałością o środki bezpieczeństwa, posiadają one dwuposzyciowy kadłub. Będzie to miało na celu przede wszystkim redukcje ryzyka dotyczące możliwych wycieków w razie utknięcia statku na mieliźnie. W statkach tych woda stanowią balast jest całkowicie oddzieloną od ładunku, co także posiada znaczący wpływ na chronienie środowiska i przyrody, gdyż w starych modelach tychże statków balast przewożono w pustych zbiornikach ładunkowych, był on więc zanieczyszczony w dużym stopniu.