Statek

Pojęcie statku wodnego jest dosyć szerokim i nie do końca sprecyzowanym, nie będzie bowiem zawężało dokładnie określenia jednostki pływającej. Według szerokiej definicji jest to pojazd, który samodzielnie poruszać musi się po powierzchni wodny z posiadaniem napędu, czy też nie. Definicja ta jest tak ogólną, że nawet kajak będzie ją spełniać, tratwa jednak nie posiadająca już możliwości dokładniejszego sterowania i napędzania będzie tutaj wykluczoną. Statki wodne to jednak tak naprawdę jedyna z form transportu wodnego, gdzie dzielić go będziemy na morski oraz rzeczny, różnica polegać będzie przede wszystkim w konstrukcji takowych pojazdów, gdzie oczywiście te poruszające się po morskich i oceanicznych wodach będą musiały być masywniejsze i posiadać lepsze przystosowanie do panujących na otwartej wodzie warunków. Statki oprócz tego podzielić będziemy mogli na nadwodne i podwodne. W przypadku tychże pierwszych, które stanowią zdecydowaną większość siła wyporu wody jest zawsze większą od siły ciężaru całkowitego takowego statku dzięki czemu może on utrzymywać się na wodzie. Statki podwodne to bardzo specyficzna grupa wykorzystywana przede wszystkim w celach naukowych i militarnych, gdzie będą one miały możliwość przemieszczania się pod powierzchnią wody, w zależności od wykonywanych funkcji czasami naprawdę głęboko. Do najpopularniejszych rodzajów statków zaliczymy kutry rybackie, statki pasażerskie, promy, lądowniki oraz jednostki należące do wojsk danych państw, czy też organizacji międzynarodowych.